Uitgelicht:
Advertentie:

Plaatselijk belang Makkum

UW BELANG IS PLAATSELIJK BELANG!!

Vereniging Plaatselijk Belang Makkum is opgericht in 1909 met als toenmalig doel om de belangen van burgerij, handel, nijverheid, scheepvaart en visserij te bevorderen. Vanaf 2000 heeft de vereniging ten doel de plaatselijke belangen van Makkum en de tot dat dorp behorende omgeving zowel in sociaal als materiaal opzicht te bevorderen, zulks in de ruimste zin van het woord. 


© 2021  Plaatselijk belang Makkum

Contactgegevens

Plaatselijk belang Makkum
it Hof 15
8754 KD Makkum

Telefoon:
0515 231151