Uitgelicht:
Advertentie:

Nieuws

Nieuws uit Makkum en omstreken

Actie Don Quichot legt verkeer Afsluitdijk plat

8-4-2014


Stichting Don Quichot realiseert binnenkort een grote actie tegen de komst van honderd windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer. Op 11 april tussen 15:00 en 16:00 uur is het daardoor niet mogelijk om de Afsluitdijk over te rijden.

Om de Europese doelstelling met betrekking tot energieproductie te halen, moet Nederland in 2020 16 procent van alle energie duurzaam produceren. Daarvoor wil het Rijk windparken in Nederland realiseren. Het beoogde zes kilometer brede windpark is getekend bij de Afsluitdijk, zes kilometer uit het Makkumer strand en acht kilometer de kust in zuidelijke richting volgend.

De deelnemers van de verzetsactie hopen op alle begrip van de weggebruikers om de afzetting zo kort mogelijk te houden. De actie is een initiatief van stichting Don Quichot. Deze is opgericht tegen de plannen van dit windpark.

Bron: BolswardsNieuwsblad.nl

Grotere schepen straks door Afsluitdijk

4-4-2014


Grotere luxe jachten en zeegaande schepen kunnen in de toekomst de Afsluitdijk passeren. Bij de sluis Kornwerderzand komt een ruimere doorgang. Belangrijke bestemmingen als Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Lelystad en Meppel kunnen hiervan profiteren.

Een mooie impuls voor de werkgelegenheid in de noordelijke regio. Bedrijven, scheepsbouw en kustvaart kunnen zich onderscheiden en de concurrentie aangaan met soortgelijke bedrijven wereldwijd.

Het plan voor een ruimere doorgang bij de sluis is een regionaal initiatief. Het ontwerp is op 3 april tijdens het symposium “De kracht van regionale samenwerking” toegelicht. Het speelt in op het feit dat Noord- en Oost-Nederland grote kansen mislopen door de beperkte afmetingen van de huidige sluis.

Het project Afsluitdijk loopt tot 2021. De wens van de markt is om in 2018 klaar te zijn met de aanpassingen bij Kornwerderzand.

Bron: Visserijnieuws.nl

Makkum op z'n kop?

4-4-2014


Afgelopen weekeinde werden de eerste broekspijpen opgerold en tenen in het koude IJsselmeerwater gestoken, zoals hier bij Makkum aan de Holle Poarte.

Met twee voeten op de grond of op de kop – de wereld zag er voor eventjes heel zonnig uit.

Bron: LC.nl
Foto: Catrinus van der Veen
 

E-bikestoet voor Guinness Book of World Records in Makkum

31-3-2014


Honderdvijftig e-bikers reden op zondag 30 maart vanuit Makkum in een lange stoet een rondje langs Piaam, Gaast en het achterliggende polderlandschap.

Het ritje was goed voor een notering in het Guinness Book of World Records. Bovendien werd het begin van het toeristenseizoen ingeluid met deze actie.

Meer informatie:
E-bikefryslan.nl

Bron:
LC.nl

Makkumers maken einde aan verspilling bokkenvlees

10-3-2014


Nederlanders eten geen geitenbokjes, dus worden er elk jaar 200.000 vernietigd. Daar hebben ze in Arum, Tzum en Makkum iets op bedacht.

Het plan: de bokjes van melkgeitenhouder Harm van der Veen uit Makkum gaan na tien dagen naar Tzum, waar Jan Walburg ze slacht. Het vlees gaat – voor een deel – naar het Arumer Indonesisch restaurant Tandjong Priok, want bokkenvlees is erg smakelijk.

Komende vrijdag houden gerenommeerde chef-koks een ‘jamsessie' in de keuken van Tandjong Priok om de culinaire mogelijkheden van jonge bokjes uit te venten aan de eetjournalistiek.

Bron en foto: LC.nl

Jimmy Cornell op Open Dag KM Yachtbuilders

10-3-2014


KM Yachtbuilders opent zijn werfdeuren op 19 april. Van 10 tot 16 uur is iedereen welkom in Makkum om kennis te maken met de werf en haar werk: binnen staan zeven jachten in aanbouw, buiten in het water 17 reeds opgeleverde schepen en twee lezingen van schrijver, zeilgoeroe en medeoprichter ARC, Jimmy Cornell.

Eeuwe Kooi, directeur en eigenaar K&M: “De aanwezige schepen geven een goed beeld van wat wij als werf doen. Niet alleen de aluminium Bestevaer en Stadtship schepen, maar ook bijvoorbeeld de Bestewind 50, het polyester zusje van de Bestevaer, is een schip dat wij bouwen.”

Lezingen van een ‘living legend’
 Jimmy Cornell is drie keer rond de wereld gezeild, is oprichter van meerdere zeil regatta’s zoals de bekende Atlantic Rally for Cruisers (ARC) en heeft honderden lezingen gegeven. Tijdens de Open Dag zal hij vertellen over de voordelen van een aluminium jacht voor lange reizen in koude gebieden. Zijn lezingen worden gehouden om 11:30 en 13:30 uur.

Wanneer is de Open Dag interessant voor u?
 “Als u van plan bent om een zeiljacht op maat te laten bouwen. Als u interesse heeft in aluminium custom en polyester semi-custom jachten. Maar ook als u ‘gewoon’ zeilliefhebber bent. Tijdens de Open Dag kunt u veel jachten tegelijkertijd bezichtigen.

Bron: Nauticlink.com

Meer informatie: Kmy.nl

Rabobank sluit haar deuren in Makkum

4-3-2014


De Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland sluit eind dit jaar de kantoren in Heeg, Makkum, St. Nicolaasga, Wommels en Workum. Dat betekent dat er na 1 januari 2015 in het gebied zes vestigingen overblijven. Het gaat om kantoren in Bolsward, Sneek, Joure, Koudum, Balk en Lemmer.

Volgens de directie van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland stappen klanten nog maar eens in de drie tot zes jaar bij een bankkantoor naar binnen. Het openhouden van alle kantoren is daarom niet langer verantwoord. Ook de veiligheidseisen hebben in de besluitvorming een rol gespeeld. Wel is besloten om de geldautomaten en sealbagautomaten voor het storten van zakelijk geld in alle plaatsen te handhaven.

De directie van de bank beseft dat vooral de ouderen en kwetsbare groepen getroffen worden door de sluiting van de kantoren. Daarom is de bankdirectie in gesprek met de Zorggroep Tellens en Zorggroep Hof en Hiem over het oprichten van contactpunten in de zorgcentra. De Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland bedient 76.000 particuliere klanten in haar werkgebied.

Na de inkrimping in Noordwest Friesland zouden er dus nog 29 Rabo’s overblijven in Fryslân.

Bron: FrieschDagblad.nl

Windmolens toch verder van Makkumer kust

22-2-2014


Leeuwarden – Uit de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 blijkt dat het geplande windmolenpark toch twee keer zo ver uit de buurt van de Makkumer kust komt te liggen. De provincie heeft dit op 21 februari 2014 vastgesteld.

Het park wordt een halve slag geturnd waardoor de afstand een stuk groter wordt. De eerste windmolen bij Makkum komt op 6,4 kilometer afstand te liggen. Vanaf april dit jaar komt er een vervolg met de Provinciale Staten.

Meer informatie

 Lees het gehele artikel op de website van het Friesch Dagblad.

Banning herdacht met plaquette bij Makkumer Waag

8-2-2014


Op initiatief van de PvdA-afdeling Súdwest-Fryslân en de Banningvereniging In Makkum vanwege de 125ste geboortjejaar van Willem Banning is zaterdag 8 februari een plaquette onthuld in Makkum ter nagedachtenis aan Willem Banning. Banning was onder meer mede-oprichter van de PvdA.

De plaquette kreeg een mooi plekje voor de Makkumer Waag aan de Markt. Banning werd geboren in 1888 in Makkum. De PvdA-afdeling Súdwest-Fryslân en de Banningvereniging hebben het initiatief genomen voor de plaquette, na de herdenking van zijn 125ste geboortejaar.

Foto: LC

Makkum ontvangt plaquette voor Willem Banning

30-1-2014


Makkum ontvangt een plaquette ter ere van de herdenking van het 125-ste geboortejaar van 'rode dominee' Willem Banning. De plaquette wordt op 8 februari onthuld. 

Geboren Makkumer Banning was mede-oprichter van de PvdA en werd gezien als een zeer belangrijk intellectueel persoon. De PvdA in Súdwest-Fryslân en de Vereniging voor Zingeving en Democratie zorgden voor de uitvoering van het uitreiken van de plaquette.

Foto: LC.nl
Willem Banning ontvangt een onderscheiding van Willem Drees.