Makkum won zaterdag verdiend het Nederlands kampioenschap Meisjes in Bolsward. In de eerste omloop een spannende strijd tegen Easterein en in de tweede omloop werd Bolsward verslagen.
Een zware strijd in de derde omloop volgde tegen Sexbierum: Makkum kwam 1-4 voor, het werd 4-4 en Sexbierum kwam op 5-4 voor maar Makkum kreeg weer greep op de wedstrijd en won met 5-5, 2-6.

Na een staand nummer volgde de finale tegen Winsum (Noa Slager, Marlies Bonnema en Anna Rob). Echt spannend was het niet, Makkum kaatste prima en won met 5-2, 6-6. De derde prijs was voor het duo van Jirnsum, Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra.

Makkum prolongeerde de titel, vorig jaar won Lobke Vlasbloem met Kim Dijkstra en Boukje Bosma. Nu won Lobke met Anouk Smink en Chantal de Witte.

Het Nederlands kampioenschap voor de jongens werd in Berltsum verkaatst. Er werd geweldig gekaatst. Hommerts-Jutryp (Aizo Veltman, Jelger de Boer en Jitze Floris) was de verrassende winnaar. Zij wonnen de finale met 5-3, 6-0 van Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma, Dirk-Henk Kuipers).
Mantgum (Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra en Jelle Terpstra) werd derde. Kimswerd (Jurjen Fokkema, Klaas Westra en Karel Monfils) en Dronryp (Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Lucas Postma) wonnen de vierde prijs.
Tot nu toe waren er twee afdelingswedstrijden bij de jongens verkaatst. Daar viel Hommerts-Jutryp niet in de prijzen. Exmorra, zeker behorend tot de favorieten, werd al in de eerste omloop met 1-5, 0-6 verslagen door Arum.
De vereniging in Hommerts-Jutryp is een jonge vereniging, opgericht in 2007. Een van de oprichters is oud-kaatser Coos Veltman, zijn zoon Aizo maakte zaterdag deel uit van het winnende partuur.

Bron: Franeker Courant