Uitgelicht:
Advertentie:

De Cornwerder Molen

De molen staat vlak bij de Kop van de Afsluitdijk en werd in 1907 gebouwd en voorzien met twee vijzels. Dit was vanwege de bemaling van twee aparte polders met peilverschillen. Toen de twee polders verenigd werden, werd de kleinste vijzel verwijderd. De molen verrichte tot 1972 zijn bemalingstaak tot de zware storm van 12/13 november dat jaar het wiekenhuis ernstig beschadigde. Prompt werd de molen voorzien van een stalen vijzel met elektrische aandrijving. Herstel van de molen bleef uit en aldus volgde een lange tijd van verwaarlozing en verval. Pas eind jaren '90 werd de molen maalvaardig gerestaureerd. 

voor bezoek en rondleidingen neemt u contact op met de molenaar

Molenaars zijn: John Hutchinson  0515  23 17 04  en Martin de Jong  06 10 87 73 64

RD-coördinaten: 155,977-565,865
GPS-coördinaten: 53°04,78'N 5°24,11'O

Nr. RDMZ: 39329


Opmerkelijk is de zelfzwichting op het gevlucht: in plaats van het traditioneel oud Hollands opgehekte wieken met molenzeilen, is de Cornwerder molen voorzien van zelfzwichting. Dat wil zeggen dat het wiekenkruis is voorzien jaloezieschotjes die open gaan wanneer er meer wind is, voor het rondgaan van het wiekenkruis. Hierdoor kan de molen in principe min of meer een zelfde aantal enden maken bij zwakke of sterkere wind.

Contactgegevens

De Cornwerder Molen
De Voorn 3
8754 BA Makkum

Telefoon:
06 10 87 73 64

Afbeeldingen