Uitgelicht:
Advertentie:

Verenigingen

Autocross Club Makkum (ACM)

24 juni 2017 organiseert ACM de 27ste Autocross Makkum op circuitpark “het Nauw”Autocross Club Makkum zoekt donateurs voor de “Club van 25” ACM is op zoek naar mensen die de autocross van Makkum een warm hart toedragen, voor € 25,- steun je de AutocrossClubMakkum om vervolgens ieder jaar weer...

Badminton Vereniging

De Badmintonvereniging Makkum is op 15 december 1976 opgericht door enkele enthousiaste badmintonspelers waardoor we op 15 december 2006 ons 30 jarig jubileum mochten vieren. De vereniging houdt zich op recreatieve wijze bezig met deze prachtige racketsport hetgeen niet betekent dat er niet...

Begrafenisvereniging Makkum

Nieuwe vermelding

CMV Hallelujah Makkum

Welkom bij muziekvereniging Hallelujah Makkum

Gemeente Sudwest Fryslan

Een nieuwe gemeente

Groep Forte

Groep Forte uit Makkum bestaat sinds 1973 en staat onder leiding van Anna Bonnema, die ons ook op de piano begeleidt. Wij verlenen muzikale medewerking aan kerkdiensten en treden op bij festivals en concerten, in verzorgings- en ziekenhuizen.In overleg kunnen we een repertoire samenstellen dat...

Gymnastiekvereniging Des Makkum

    

HSV 'Ons Genoegen' Makkum e.o.

Uw hengelsport vereniging voor Makkum en omstreken

Kaatsvereniging Makkum

Koninginnevereniging Makkum

 

Makkumer Skûtsje

Zes mannen uit Makkum, met veel belangstelling voor het Skûtsjesilen vonden het erg jammer dat watersportdorp Makkum geen skûtsje in de IFKS vloot hadden zeilen. Tegenwoordig hebben verschillende dorpen en steden in Friesland een skûtsje die meestrijd in de IFKS wedstrijden. Deze...

Ondernemersvereniging Makkum

De Ondernemers Vereniging Makkum is een vereniging, die zich tot doel stelt de belangen van ondernemers te behartigen, zolang er sprake is van een algemeen belang. Dit vindt plaats door middel van overleg met de Gemeente, andere belangenverenigingen binnen Makkum/Wûnseradiel. Daarnaast is de...

Plaatselijk belang Makkum

UW BELANG IS PLAATSELIJK BELANG!!Vereniging Plaatselijk Belang Makkum is opgericht in 1909 met als toenmalig doel om de belangen van burgerij, handel, nijverheid, scheepvaart en visserij te bevorderen. Vanaf 2000 heeft de vereniging ten doel de plaatselijke belangen van Makkum en de tot dat dorp...

Roei vereniging de Zeesteeg

Roei vereniging Makkum

Tennisvereniging Makkum

Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

De Vereniging van Bedrijven heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:- het scheppen en in stand houden van een centrale instantie om de in  lid 1 genoemde...

Visserijdagen Makkum

Stichting Visserijdagen Makkum is nog een jonge organisatie; opgericht in 2003. Het bestuur bestaat uit negen leden, die op basis van vrijwilligerswerk de Stichting vorm geven. "De verbintenis van Makkum met het water..." is de rode draad, die door de evenementen heen loopt.In elk oneven jaar...

Voetbalvereniging Makkum

Watersportvereniging Makkum

 De Watersport Vereniging Makkum is opgericht door een aantal watersportminnende Makkummers op 10 december 1969. De vereniging is in de loop van de jaren flink gegroeid en actief met een flink aantal commissies en telt ongeveer 250 leden. De vereniging heeft een eigen jachthaven voor ruim 60...