Uitgelicht:
Advertentie:

Agenda

Items over Makkum en omstreken die volgens u niet mogen ontbreken stuurt u naar agenda@makkum.nl

Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”

1-2-2019


Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”
skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft.  Ferfryske troch Roel van Nijen
plak:  “Scouting Gebouw” Gedempte Putten 24,  Makkum
spyldata:                             oanfang
Freed    1 febrewaris      20.00 oere


Meer info ..

Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”

2-2-2019


Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”
skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft.  Ferfryske troch Roel van Nijen
plak:  “Scouting Gebouw” Gedempte Putten 24,  Makkum
spyldata:                             oanfang
Sneon   2 febrewaris      20.00 oere

Meer info ..

Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”

8-2-2019


Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”
skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft.  Ferfryske troch Roel van Nijen
plak:  “Scouting Gebouw” Gedempte Putten 24,  Makkum
spyldata:                             oanfang
Freed    8 febrewaris      20.00 oere

Meer info ..

Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”

9-2-2019


Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”
skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft.  Ferfryske troch Roel van Nijen
plak:  “Scouting Gebouw” Gedempte Putten 24,  Makkum
spyldata:                             oanfang
Sneon   9 febrewaris      20.00 oere

Meer info ..

Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”

10-2-2019


Doarpskrite Makkum spilet “Allo Allo”
skreaun troch Jeremy Lloyd en David Croft.  Ferfryske troch Roel van Nijen
plak:  “Scouting Gebouw” Gedempte Putten 24,  Makkum
spyldata:                             oanfang
Snein  10 febrewaris      15.00 oere

Meer info ..