Uitgelicht:
Advertentie:

Agenda

Items over Makkum en omstreken die volgens u niet mogen ontbreken stuurt u naar agenda@makkum.nl

Poolse vlag bij dodenherdenking in Makkum

4-5-2018


Op vrijdag 4 mei worden de gevallenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties en vredesoperaties van nadien. Vanaf 18.45 uur formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool. Er is een kranslegging bij het monument op de Buren en op het Kerkhof. Na twee minuten stilte om 20.00 uur, volgt er een toespraak. Bij de oorlogsgraven zal dit jaar voor eerst ook de Poolse vlag halfstok gehesen worden.
Naast Nederlandse, Engelse en Canadese militairen ligt er op het Makkumer kerkhof namelijk ook een RAF-luitenant van Poolse afkomst, Franciszek Kubica. Hij kwam vlak na de bevrijding om het leven bij een tragisch ongeluk tijdens een oefenvlucht boven de Noordzee. Het Comité vond het daarom juist dat er ook een Poolse vlag bij de oorlogsgraven zou verschijnen. Er is een extra mast geplaatst en de Poolse gemeenschap heeft een vlag beschikbaar gesteld. Hiermee worden alle militairen dit jaar op gelijke wijze geëerd.
In de plechtigheid zal ook het thema naar voren komen dat het landelijke comité 4 en 5 mei heeft vastgesteld. 2018 is het ‘Jaar van Verzet’. In Makkum vormde de visconservenfabriek en palingrokerij van de Gebroeders Aart en Tijmen van den Berg de centrale plek voor de verzetsactiviteiten. Tijdens de herdenking op het kerkhof zal een toespraak worden gehouden door Corrie Elgersma-van den Berg en Jenny Vonk-van den Berg, twee dochters van verzetsman Tijmen van den Berg.
De herdenking in Makkum wordt ieder jaar weer bijgewoond door jong en oud. Het comité betrekt de jongeren bij de herdenking onder andere via de scholen en de scouting. Tijdens de herdenking zal Sanne Feenstra van bassischool de Populier het winnende gedicht van de landelijke wedstrijd “Dichter bij mei” voordragen. Leden van de scoutinggroep Burdine zullen de graven markeren met brandende fakkels.
In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te organiseren. De herdenking brengt kosten met zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen te waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op het kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL62ABNA0215618513, ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
U kunt altijd terecht op de Facebookpagina van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer over de herdenkingen van 7 april en 18 april: Makkumer bevrijdingsdag. Ga naar:  http://www.facebook.com/herdenkingmakkum.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de bijeenkomst buiten op het kerkhof, op donderdag 4 mei vanaf 18.45 uur. Voorafgaand aan Makkum is de dodenherdenking bij de monumenten te Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur gehouden bij het monument nabij het Kazemattenmuseum. Een ieder kan de vlag halfstok hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Makkum Art, Kunstexposities en kunstzinnige activiteiten

18-5-2018


Kunstexposities en kunstzinnige activiteiten van 18 mei (opening) en van 19-21 mei 2018 in en rond het centrum van Makkum.

Meer info ..

125 JAAR RINIA FIETSEN & HOEKSEMA KAPPER

27-5-2018


Makkum, Hoe bijzonder!! Twee ondernemers in de Kerkstraat te Makkum bestaan in dezelfde maand samen 250 Jaar! In beide zaken zwaait de vierde generatie de scepter. “Dat moet gevierd worden”, aldus de beide enthousiaste eigenaren. Op zondag 27 mei vindt in de mooi aangeklede tuin van de voormalige notaris, wonende in dezelfde straat, het feest plaats ter ere van dit bijzondere jubileum.
De enige (fiets)-BAND die een kapperszaak en een fietsenwinkel gemeen hebben is de SNOR-FIETS. Vandaar dat in mei in de notaristuin een heuse snorrenwedstrijd zal worden gehouden. En als u denkt, wat heb ik nu aan mijn FIETS hangen…… zit dan niet met de handen in het HAAR, maar denk…… dat zal vast niet SPAAK lopen.
SJAMPEAU voor deze beide ondernemers uit het mooie Makkum, die alle clientèle, familie, vrienden en bekenden uitnodigen voor het feest in Mei, ze zijn er geKNIPt voor! Met de naaldhakkenrace, de wedstrijd ‘wie fietst het langzaamst’, snorrenwedstrijd, hoeden en mode highlights, demonstraties, een hapje en drankje, vis bakken, muziek,  exposities, scheren en fietsen wordt het een bruisende middag!
Kortom….. Dat zit wel SNOR!

Makkum Snorrenwedstrijd

27-5-2018


Snorrenwedstrijd
 
Open Fries Kampioenschap ‘Wie heeft de mooiste snor’
Hoeksema Kapper en Rinia Fietsen bestaan beide, in de maand mei, 125 jaar! Dat gaan ze vieren!
En wat is de enige ‘BAND’ tussen een fietsenmaker en een Kapper?.... juist!.... De SNOR-FIETS
 
Vandaar het uitschrijven door deze twee jubilarissen van de wedstrijd ‘Wie heeft de mooiste snor’
Op zondag 27 mei 2018 14.00-17.00 tijdens het jubileumfeest in de tuin van de Notaris, Kerkstraat  Makkum

Wedstrijdreglement:
 • Alle bestaande en nieuwe snorren kunnen deelnemen
 • Iedere deelnemer ontvangt een snorrenverzorgingsproduct ( tot een maximum van 25 )
 • Tijd schema van de dag:
  15.00-15.30        melden bij de scheerbaas nabij de ingang van de tuin, daar krijg je een nummer
  15.30                     presenteren aan het publiek op het podium in de tuin bij presentator Jetze Genee
                                 Ondertussen zoekt de jury 5 deelnemers uit die gaan strijden om de prijzen en de eer!
  16.30                     de laatste 5 presenteren zich op het podium en het publiek bepaald via de                                                        applausmeter wie 1, 2 of 3 gaat worden. Onder leiding van Jetze Genee.
 • De jury bestaat uit:         1             Manon Roemer ( kapster )
                                                 2             Ewoud v.d. Kamp ( modedeskundige )
                                                 3             Karin Wijma ( De Makkumer Maxima )
 • De jury kijkt naar de volgende punten: *De vorm en belijning van de snor/baard
                                                                                *Het geheel met het kapsel
                                                                                *De verzorging
                                                                                *Het mooiste geheel….. snor/haar/kleding/accessoires
 • Prijzen:                1e            Diner aangeboden door het Posthús te Makkum
                                 2e           Snor verzorgingspakket
                                 3e            Knip en Scheerbeurt aangeboden door een Barbershop
                                 En een prijs voor het mooiste geheel
 • De presentatie ligt in handen van Jezte Genee

   
   Voor vragen kunt u terecht bij:
  Durkje Hoeksema           06 23 30 45 55       info@vannuyenmakkum.nl         www.vannuyenmakkum.nl